Klachten

Heeft u klachten over uw behandeling?

U staat bij ons op de eerste plaats. Mocht u onverhoopt tocht niet tevreden zijn over de behandeling en we komen er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot de Landelijke Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn. De commissie behandelt en beoordeelt uw klacht. Aanvullende informatie over klachtenprocedures kunt u verkrijgen via het secretariaat Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn.