Medische anamnese

Gegevens- en gezondheidsvragenlijst

Uw algehele gezondheid en de geneesmiddelen die u gebruikt, zijn van belang  voor uw behandeling. Aan de hand van de ingevulde vragenlijst kan de mondhygiënist de behandeling daarop afstemmen. Deze kunnen mogelijk beperkingen tot gevolg hebben. Ook kunnen er voorzorgsmaatregelen genomen worden.

Het is van belang het onderstaand formulier zo correct mogelijk in te vullen. Uiteraard gaan wij vertrouwelijk met uw gegevens om.

  Voornaam*

  Achternaam*

  Geboortedatum

  Geslacht manvrouw

  Adres

  Postcode

  Woonplaats

  Telefoonnummer*

  E-mailadres*

  Naam verzekering

  Aanvullende verzekering JaNee

  Polisnummer

   

  Naam tandarts

  Adres tandarts

  Telefoonnummer tandarts

   

  Naam huisarts en/of specialist*

  Adres huisarts en/of specialist

  Telefoon huisarts en/of specialist*

   

  Bent u eerder bij een monhygiëniste geweest? JaNee

   

  Bent u onder behandeling van een arts of specialist? JaNee

  Zo ja, waarvoor?

  Bent u ergens allergisch voor? JaNee

  Zo ja, waarvoor?

  Wordt u behandeld voor hoge bloeddruk? JaNee

   

  Bent u bij inspanning kortademig? JaNee

   

  Heeft u last van hartkloppingen? JaNee

   

  Heeft u een hartinfarct gehad? JaNee

   

  Heeft u een hartklepgebrek of een kunsthartklep? JaNee

  Zo ja, waarvoor?

  Heeft u een aangeboren hartafwijking? JaNee

   

  Heeft u een pacemaker (of ICD)? JaNee

   

  Wordt u gecontroleerd door de trombosedienst? JaNee

   

  Heeft u ooit flauwgevallen tijden tandarts- of medische behandeling? JaNee

   

  Heeft u last van hyperventileren? JaNee

   

  Heeft u epilepsie? JaNee

   

  Heeft u wel eens een hersenbloeding of beroerte gehad? JaNee

   

  Heeft u last van longklachten zoals astma, bronchitis? JaNee

  Bent u daarbij kortademig of benauwd? JaNee

  Heeft u suikerziekte? JaNee

  Gebruikt u insuline? JaNee

  Heeft u hepatitis, geelzucht of een andere leverkwaal JaNee

   

  Heeft u een nierziekte? JaNee

   

  Heeft u een aandoening aan uw schildklier? JaNee

   

  Heeft u reuma of chronische gewrichtsklachten? JaNee

   

  Heeft u momenteel een besmettelijke ziekte? JaNee

   

  Bent u bestraald vanwege een tumor in hoofd/hals? JaNee

   

  Rookt u? JaNee

   

  Gebruikt u alcohol? JaNee

  Zo ja, hoeveel?

  Gebruikt u drugs of heeft u drugs gebruikt? JaNee

  Zo ja, welke?

  Vrouwen: Bent u zwanger? JaNee

  Wanneer bent u uitgerekend?

  Heeft u een ziekte of aandoening waarnaar niet is gevraagd? JaNee

  Zo ja, welke ziekte of aandoening?

  Gebruikte u medicatie? JaNee

  Zo ja, welke medicijnen?