Medische anamnese

Gegevens- en gezondheidsvragenlijst

Uw algehele gezondheid en de geneesmiddelen die u gebruikt, zijn van belang  voor uw behandeling. Aan de hand van de ingevulde vragenlijst kan de mondhygiënist de behandeling daarop afstemmen. Deze kunnen mogelijk beperkingen tot gevolg hebben. Ook kunnen er voorzorgsmaatregelen genomen worden.

Het is van belang het onderstaand formulier zo correct mogelijk in te vullen. Uiteraard gaan wij vertrouwelijk met uw gegevens om.

  Voornaam*
  Achternaam*
  Geboortedatum
  Geslacht manvrouw
  Adres
  Postcode
  Woonplaats
  Telefoonnummer*
  E-mailadres*
  Naam verzekering
  Aanvullende verzekering JaNee
  Polisnummer
   
  Naam tandarts
  Adres tandarts
  Telefoonnummer tandarts
   
  Naam huisarts en/of specialist*
  Adres huisarts en/of specialist
  Telefoon huisarts en/of specialist*
   
  Bent u eerder bij een monhygiëniste geweest? JaNee
   
  Bent u onder behandeling van een arts of specialist? JaNee
  Zo ja, waarvoor?
  Bent u ergens allergisch voor? JaNee
  Zo ja, waarvoor?
  Wordt u behandeld voor hoge bloeddruk? JaNee
   
  Bent u bij inspanning kortademig? JaNee
   
  Heeft u last van hartkloppingen? JaNee
   
  Heeft u een hartinfarct gehad? JaNee
   
  Heeft u een hartklepgebrek of een kunsthartklep? JaNee
  Zo ja, waarvoor?
  Heeft u een aangeboren hartafwijking? JaNee
   
  Heeft u een pacemaker (of ICD)? JaNee
   
  Wordt u gecontroleerd door de trombosedienst? JaNee
   
  Heeft u ooit flauwgevallen tijden tandarts- of medische behandeling? JaNee
   
  Heeft u last van hyperventileren? JaNee
   
  Heeft u epilepsie? JaNee
   
  Heeft u wel eens een hersenbloeding of beroerte gehad? JaNee
   
  Heeft u last van longklachten zoals astma, bronchitis? JaNee
  Bent u daarbij kortademig of benauwd? JaNee
  Heeft u suikerziekte? JaNee
  Gebruikt u insuline? JaNee
  Heeft u hepatitis, geelzucht of een andere leverkwaal JaNee
   
  Heeft u een nierziekte? JaNee
   
  Heeft u een aandoening aan uw schildklier? JaNee
   
  Heeft u reuma of chronische gewrichtsklachten? JaNee
   
  Heeft u momenteel een besmettelijke ziekte? JaNee
   
  Bent u bestraald vanwege een tumor in hoofd/hals? JaNee
   
  Rookt u? JaNee
   
  Gebruikt u alcohol? JaNee
  Zo ja, hoeveel?
  Gebruikt u drugs of heeft u drugs gebruikt? JaNee
  Zo ja, welke?
  Vrouwen: Bent u zwanger? JaNee
  Wanneer bent u uitgerekend?
  Heeft u een ziekte of aandoening waarnaar niet is gevraagd? JaNee
  Zo ja, welke ziekte of aandoening?
  Gebruikte u medicatie? JaNee
  Zo ja, welke medicijnen?