Klachten

Wij gaan uiterst zorgvuldig te werk en doen er alles aan om de zorg te bieden die u nodig heeft. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de kwaliteit van de verleende zorg. In dat geval vragen wij u dit aan ons kenbaar te maken. Wij proberen een oplossing voor u te vinden. Bent u nog niet tevreden dan kunt u zich wenden tot de SKGE (Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg). Hiervoor dient een klachtenformulier ingevuld te worden. Deze is te vinden op de website van SKGE.