Tarieven

Tarieven, codes en prestaties 2021

Binnen de mondzorg worden de tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit. In onderstaand overzicht ziet u de verschillende behandelcodes(prestaties) met beschrijving en het bijbehorende bedrag.
Elke behandeling door de mondhygiënist is opgebouwd uit één of meer codes. Daarnaast kunnen er kosten in rekening worden gebracht voor materiaal en techniek die (sommige) behandelingen met zich meebrengen.

 De behandelingen van de mondhygiënist, vallen voor volwassenen niet binnen de basisverzekering. Volwassenen dienen, om voor vergoeding in aanmerking te komen, een aanvullende verzekering voor mondzorg hebben. Indien u een aanvullende verzekering heeft, kunt u in uw polisvoorwaarden nalezen of de behandeling geheel dan wel gedeeltelijk wordt vergoed.

Voor personen tot 18 jaar wordt de behandeling volledig vergoed door uw zorgverzekeraar vanuit de basisverzekering.

Bij de mondhygiënist kunt u terecht zonder verwijzing van tandarts

  • Mondhygiëne is geen luxe
  • Mondhygiënecontrole is gratis
  • Het wordt gedekt door uw verzekering
  • Wij regelen alles rechtstreeks met uw verzekering

Wij nemen op dit moment nieuwe patiënten aan. Bent u een nieuwe patiënt?

Een afspraak maken kan bij ons op korte termijn, ook zonder verwijzing van de tandarts!

Tip: Neem altijd uw verzekeringspasje mee!

Tarievenlijst kunt u ook via de volgende link vinden:

https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_308199_22/1/

C11 Periodieke controle € 22,91
C13 Probleemgericht consult € 22,91
C91 Pocketregistratie € 36,18
C92 Parodontiumregistratie € 72,35
C22 Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen € 22,91
C28 Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen, vastleggen en verstrekken van behandelplan aan de patiënt € 108,53

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?