Tarieven

Tarieven, codes en prestaties 2019

Binnen de mondzorg worden de tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit In onderstaand overzicht ziet u de verschillende behandelcodes(prestaties) met beschrijving en het bijbehorende bedrag.
Elke behandeling door de mondhygiënist is opgebouwd uit één of meer codes Daarnaast kunnen er kosten in rekening worden gebracht voor materiaal en techniek die (sommige) behandelingen met zich meebrengen.

 De behandelingen van de mondhygiënist, vallen voor volwassenen niet binnen de basisverzekering. Volwassenen dienen, om voor vergoeding in aanmerking te komen, een aanvullende verzekering voor mondzorg hebben. Indien u een aanvullende verzekering heeft, kunt u in uw polisvoorwaarden nalezen of de behandeling geheel dan wel gedeeltelijk wordt vergoed.

Voor personen tot 18 jaar wordt de behandeling volledig vergoed door uw zorgverzekeraar vanuit de basisverzekering.

Bij de mondhygiënist kunt u terecht zonder verwijzing van tandarts

Tip: Neem altijd uw verzekeringspasje mee!

a. Diagnostisch onderzoek

C11 Periodieke controle EUR 21,78
C13 Probleemgericht consult EUR 21,78

b. Aanvullend diagnostisch onderzoek, algemeen

C22 Schriftelijke medische anamnese EUR 21,78
C28 Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan EUR 103,16
C29 *Studiemodellen t.b.v. behandelplan EUR 28,66

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?